ASAMİ TÜRK

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği

 

BAŞKAN : Mustafa UYSAL  mstfysl@hotmail.com
SEKRETER ÜYE : Mustafa KÜRKLÜ kurklumd@yahoo.com
ÜYE : Salih MARANGOZ salih.marangoz@yahoo.com
MUHASİP : Halil İbrahim BALCI balcihalili@hotmail.com
ÜYE : Sami SÖKÜCÜ dr_samis@yahoo.com

YÖNETİM KURULU  ÜYELERİ ( yedek)

Ömer Naci ERGİN : omnaer@gmail.com
Ahmet SALDUZ : ahmet_salduz@yahoo.com
Fuat BİLGİLİ : fuatbilgili@gmail.com
Turgut AKGÜL :

doktorturgut@yahoo.com

Ali ERŞEN : ali_ersen@hotmail.com

DENETLEME  KURULU

Mehmet KOCAOĞLU : drmehmetkocaoglu@gmail.com
Cengiz ŞEN : senc64@yahoo.com
İbrahim TUNCAY : ituncay@gmail.com

DENETLEME KURULU (yedek)

Mehmet ÇAKMAK :  
Önder İsmet KILIÇOĞLU : onder@kilicoglu.nom.tr
Gökhan POLAT : gokhanpolat7@gmail.com

Google Groups asamiturk@asamiturk.org
© 2013 ASAMİ TÜRK - Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Derneği