1983 yılında ilk olarak kliniğimizde ekstremite uzatma amacıyla uyguladığımız ilizarov metodu bugün Türkiye’ye yayılmıştır. Bu metod Türkiye ortopedistleri tarafından büyük kabul görmüş ve hemen yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu devrede eksik ve hatalı uygulamalar sonucunda İlizarov eksternal fiksatörünün adı işkence aletine dönüştürülmüştür. Mehmet ÇAKMAK, Mahir GÜLŞEN, Mehmet KOCAOĞLU ve Mustafa BAŞBOZKURT un gayretiyle her yıl ilizarov kursları düzenlenerek eksik ve hatalı uygulamalar önlenmiştir. İlizarov eksternal fiksatörün adı işkence aleti olmaktan çıkarılmış ve hak ettiği saygın yerine oturtulmuştur. İlizarov metodu tedavi edilemez denilen pek çok hastalığı tedavi edilebilir duruma getirmiştir.  Bunların başında ekstremite kısalığında yapılan uzatmalar gelir. İlizarov’dan önce kemik uzatma ameliyatı hiç yapılamazken bugün iki taraflı ekstremite uzatma ameliyatları yaparak hastanın boyunu uzatabiliyoruz. Ekstremite uzatma dışında kemik defektlerinin tedavisi için fragman kaydırma ameliyatı ortopedik cerrahlara yeni bir ufuk açmıştır. Eskiden osteomiyelitli kemiği çıkaramazken bugün rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bunların dışında kemik parçalarını istediğimiz gibi yönlendirerek kırığın kaynamasını sağlamaktayız. Deformiteleri düzeltiyoruz.
 
Rusya nın Sibirya bölgesinde Kurgan şehrinde bulunan İlizarov merkezinde yalnız İlizarov’un öğrettikleri yapılmış, burada yetişenler bu metodda büyük tecrübe kazanmıştır. Ancak bu cerrahların (Sovyetler Birliğinin kapalı rejim olması nedeniyle) Batı’daki gelişmelerden haberi olmamıştır. İlk olarak Amerika’dan Paley, ilizarov yöntemlerini öğrendikten sonra Doğu-Batı sentezini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de doğu-batı sentezi Mehmet KOCAOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
1983 yılında distraksiyon epifizyolizi ile başlayan ekstremite uzatma yöntemi “kallotazis” ile devam etmiştir. 1993 yılında Mehmet KOCAOĞLU, Mehmet ÇAKMAK ve Önder KILIÇOĞLU Kurgan’ı ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret sonrası kliniğimizde ve başka hastanelerde tüm İlizarov yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır ve çeşitli komplikasyonlar görülmüştür. Bu komplikasyonların bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklandığını düşünen Mehmet ÇAKMAK, Mehmet KOCAOĞLU, Mahir GÜLŞEN ve Mustafa BAŞBOZKURT 1999 yılında  “A.S.A.M.İ. TÜRK” İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği ni kurmuşlardır. Derneğin adı daha sonra “Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği” olarak günümüz literatürüne uygun halde değiştirilmiştir.
 
A.S.A.M.İ. TÜRK derneğinin amacı Türkiye’deki ortopedistlerin bu alandaki bilgi ve deneyim eksikliğini gidermektir. Bu amaçla her yıl Adana’da pratik uygulama kursu ve İstanbul’da da teorik uygulama kursu düzenlemektedir. Bu kurslar günümüze değin devam edegelmiştir.