Konu: Uzatma Stratejileri
Konuşmacı: Prof.Dr.Mahir GÜLŞEN

 

Konu: Konjenital Tibia Psödartrozu Tedavisi
Konuşmacı: Prof.Dr. Mehmet KOCAOĞLU

Konu: Uzun Kemik Psödartrozları
Konuşmacı: Prof.Dr. Cengiz ŞEN