Konu: Kas İskelet Sistemi Tümörlerinin ve Tedavilerinin Komplikasyonlarında Eksternal Fiksatör Uygulamaları
Konuşmacı: Prof.Dr. Levent ERALP

 

 

Konu: Dirsek ve Üst Ekstremite Deformitelerinde Eksternal Fiksatör Uygulamaları
Konuşmacı: Prof. Dr. Yılmaz TOMAK

Konu: Uzatma Stratejileri
Konuşmacı: Prof.Dr.Mahir GÜLŞEN

 

Konu: Konjenital Tibia Psödartrozu Tedavisi
Konuşmacı: Prof.Dr. Mehmet KOCAOĞLU

Konu: Uzun Kemik Psödartrozları
Konuşmacı: Prof.Dr. Cengiz ŞEN