ASAMİ TÜRK

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği

Derneğimiz uluslarası A.S.A.M.I. E.F.  (Association for the Study and Application of the Method of İlizarov International and External Fixation) derneğinin dünya çapındaki çalışmalarına paralel her türlü ekstremite deformitelerinin teşhisi ve tedavisindeki prensiplerin öğretilmesi ve G.İlizarov’un ilk olarak ortaya koymuş olduğu eksternal fiksator doğru uygulama metodlarının geliştirilip yaygınlaştırılması için 1999 yılında kurulmuştur.
Kurulduğu günden bu yana bu konudaki çalışmalarda öncü bir rol üstlenmiş olan derneğimiz, düzenlediği toplantı,  kurslar ve gezici eğitim bursları ile ekstremite rekonstrüksiyonu cerrahisinin uygulamalarının ülkemizde yaygınlaşması için her türlü desteği sağlamaktadır.


 

 

Google Groups asamiturk@asamiturk.org
© 2013 ASAMİ TÜRK - Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Derneği